Taalonderwijs aan Nederlandse en Vlaamse kinderen

NET - NEderlandse Taal, onderwijs aan Nederlandse en Vlaamse kinderen, woonachtig in en rondom Basel.  Na het dagelijkse onderwijs in het Duits, Frans of Engels, volgen de kinderen één moment per week 2 uur Nederlandse les. In groepjes van 8-9 kinderen per docent bieden wij onderwijs op maat met aandacht voor ieder kind.Basisonderwijs

In de onderbouw gebruiken we in groep 3 de methode Veilig Leren Lezen. Daarna stappen we over naar Taal actief. Deze lesmethoden zijn gelijk aan die in Nederland. Hierdoor kunnen de leerlingen makkelijk aansluiting vinden als ze van een Nederlandse school naar Zwitserland komen of daar weer naartoe terug keren. Naast het goed leren lezen en correct schrijven met potlood en papier,  gebruiken we steeds vaker digitale methoden om de lesstof te verduidelijken. Voor de onderbouw is het spelelement aantrekkelijk.

Naast Nederlands leren besteden we aandacht aan Nederlandse cultuur zoals Koningsdag, Sinterklaas en Prinsjesdag.

 

Omdat niet iedere leerling even snel het lesprogramma doorloopt, is het niet gezegd dat ieder kind een hele groep in een schooljaar af kan ronden.  Wij hebben liever dat de lesstof beklijft dan dat we de kinderen snel door de boeken leiden. Het eindrapport is dus geen overgangsrapport maar geeft de voortgang aan.

 

Ouders worden op de hoogte gehouden d.m.v. een bulletmail die vier keer per jaar verschijnt; we houden in januari tien minutengesprekken en we zien elkaar met een drankje vóór de kerstvakantie en de zomervakantie.

Voortgezet Onderwijs

 

 

 

 

Na groep 8 van de basisschool kunnen de leerlingen sinds 2017 doorstromen naar het VO. Volgens het IB principe wordt er digitaal gewerkt om na 4 jaar het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (Dutch C1) te halen, wat gelijk staat aan 4 vwo. Daarna kan er eventueel Dutch A worden gevolgd, waar de nadruk ligt op Nederlandse literatuur.

 

Het certificaat Dutch C1 toetst en certificeert aan de hand van taakgerichte, domein-specifieke examens taalvaardigheid in het Nederlands en kent examenkandidaten een internationaal erkend certificaat toe. Met Dutch A als examenvak van het International Baccalaureaat worden studenten toegelaten op Nederlandse en Vlaamse Hogeschool (HBO) en universiteit (W.O.).

 

Iedere student doorloopt een gedifferentieerd lesprogramma, waarbij met behulp van een leerlingenvolgsysteem de vooruitgang in de gaten houdt. Het eindrapport geeft de voortgang aan. Het streven is om het CNaVT eindexamen te doen in ‘grade' 10 of 11, of Dutch A geïntegreerd in het IB DP curriculum.

 

Ouders worden op de hoogte gehouden d.m.v. een bulletmail die vier keer per jaar verschijnt; we houden in januari tien minutengesprekken en we zien elkaar met een drankje vóór de kerst- en de zomervakantie.

 

 

 

 

 

 

Maatwerk

Voor de ouders die dat wensen kan er aan de leerlingen thuis huiswerkbegeleiding of bijles gegeven worden.

 

Indien we genoeg verzoeken hebben is er een docent beschikbaar voor NT2, Nederlandse als tweede taal, in kleine groepjes.

 

Privéles aan zowel kinderen als volwassenen bestaat ook tot de mogelijkheden.