Wie zijn wij?

NET is voortgekomen uit Nederlandse Les Basel. Het huidige team van vier bekwame (en bevoegde) docenten werkt sinds 2016 met elkaar samen. We verzorgen de lessen aan International School Basel Aesch, International School Basel Reinach.

Susan Schutte geeft les aan de onderbouw leerlingen PO.

Marie-France Fuchs geeft les aan de bovenbouwleerlingen PO.

Esther Vroege is de docent voortgezet onderwijs en neemt examens af.

Joke Gebhard geeft les aan de brugklas VO en geeft privéles.

Arine Boutkan is contactpersoon voor NET, en verzorgt de overhead.

 

Alle vier hebben we kinderen op een buitenlandse school (gehad). We weten wat het voor kinderen betekent om van land en school te moeten wisselen, we kennen het gewenningsproces en het wederom moeten aangaan van vriendschappen in een taal die niet je moedertaal is.

Het ene kind maakt de overstap makkelijker dan de ander. We zijn bekend met de eisen die ouders, scholen en kinderen aan zichzelf stellen. 

 

We zijn in de gelegenheid om les te geven aan kinderen in kleine groepen. Niet zoals in Nederland 30 kinderen in een klas. Daardoor bieden we iedere leerling de aandacht die het nodig heeft.

 

We geven les omdat we het leuk vinden en omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zich in hun moedertaal correct kunnen uitdrukken.

Waarom Nederlandse les?

Allereerst omdat het prettig is om thuis of in Nederland en België makkelijk met je grootouders, familieleden of op zeil- of ponykamp te kunnen praten. De Nederlandstalige boeken die gestuurd worden door opa en oma zijn onbegrijpelijk als het Nederlands niet langer gelezen en geschreven wordt.

 

Daarnaast is het meestal van te voren niet bekend hoe lang het gezin in Zwitserland zal blijven. Het is toch vervelend als je kinderen weer terug naar de basisschool of voortgezet onderwijs gaan en eigenlijk het Nederlands niet voldoende beheersen om mee te komen in de klas.

 

Ten derde vragen de Nederlandse en Vlaamse Hogescholen steeds nadrukkelijker om een certificaat dat aantoont dat het Nederlands op havo niveau beheerst wordt. Hoewel veel studies internationaal zijn en het Engels als instructietaal kennen, is zo'n certificaat voor een aantal opleidingen verplicht.